News

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱՎ "ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ" ԹԵՄԱՅՈՎ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ԻՋԵՎԱՆՈՒՄ: 26 Aug 2021

Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին <<Կանանց իրավունքների կենտրոնը>> կազմակերպել էր «Ինչ է ընտանեկան բռնությունը և դրա իրավական կարգավորումները» դասընթացը Իջևանում: Դասընթացի նպատակն էր իրազեկել և բարձրացնել կանանց իրավագիտակցությունը և տալ ընդհանուր պատկերացում ընտանեկան բռնության և դրա դրսևորումների մասին։

Դասընթացի ընթացքում մանրամասն խոսվեց նաև <<Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգման մասին>> ՀՀ օրենքի դրույթների մասին, անդրադարձ կատարվեց նաև ճյուղային օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխություններին և միջազգային կոնվենցիաներին:

Մասնակիցները հարցերի միջոցով ցուցաբերեցին ակտիվություն, դուրս բերվեց և ամփոփվեց խմբի ակնկալիքները: Վերջում տեղի ունեցավ ամփոփում։

 
 
 

TRAINING IN VANADZOR ON DOMESTIC VIOLENCE ISSUE WAS ORGANIZED 25 Aug 2021

The training on domestic violence issue was organized in Vanadzor on August 17, 2021.
The number of participants was 27. After introducing the Women’s Rights Center, the trainers firstly introduced the essence of domestic violence, its types, causes, and consequences. The second part of the training was devoted to the mechanisms and ways of protection in case of domestic violence according to the RA legislation and international documents ratified by Armenia.The training lasted 4 hours including a film demonstration about domestic violence shoot by WRC.
The training materials such as booklets and brochures were distributed. 

At the end of the training, the evaluation forms were filled by participants. As a result of the training, participants became more informed and aware of the issue, learned about the services operating in the field of domestic violence, and assured that they will apply to these relevant services in case of need and will share the information with their relatives and friends.

TRAINING IN YEREVAN ON DOMESTIC VIOLENCE ISSUE WAS ORGANIZED 25 Aug 2021

The  training of August  on domestic violence issues was organized  in Ani Plaza Hotel on August 14, 2021.
The number of participants was 23. After introducing the Women’s Rights Center, the trainers firstly introduced the essence of domestic violence, its types, causes, and consequences. The second part of the training was devoted to the mechanisms and ways of protection in case of domestic violence according to the RA legislation and international documents ratified by Armenia. The training lasted 4 hours including a film demonstration about domestic violence shoot by WRC.  
The training materials such as booklets and brochures were distributed. 
 
Additionally, after finishing the psychological and legal part, the group work has been organized for participants to discuss a specific case of domestic violence. 
As a result of the training, participants became more informed and aware of the issue, learned about the services operating in the field of domestic violence, and assured that they will apply to these relevant services in case of need and will share the information with their relatives and friends.
 

«ԻՆՉ Է ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ ԴՐԱ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ՎԱՆԱՁՈՐՈՒՄ 17 Aug 2021

Սույն թվականի Օգոստոսի 17-ին, Վանաձորում  կազմակերպել էր «Ինչ է ընտանեկան բռնությունը և դրա իրավական կարգավորումները» դասընթացը: Դասընթացի նպատակն էր իրազեկել և բարձրացնել կանանց իրավագիտակցությունը և տալ ընդհանուր պատկերացում ընտանեկան բռնության և դրա դրսևորումների մասին:

Դասընթացները շարունակական են, ուղղված ընտանեկան բռնության վերաբերյալ իրազեկման բարձրացմանը:

Մասնակիցները հարցերի միջոցով ցուցաբերեցին ակտիվություն, դուրս բերվեց և ամփոփվեց խմբի ակնկալիքները: Վերջում տեղի ունեցավ ամփոփում։

? Թեժ գիծ հեռախոսահամարներն են`

 
010 542828
043 010292

Training in Ijevan on Domestic Violence Issue 05 Jun 2021

A trainingon domestic violence issues was organized  in Ijevan on June 20, 2021.
 At the beginning of the training, the rules were represented for the whole training then the participants were asked to write their expectations from the training on the stickers. After introducing the Women’s Rights Center, the trainers firstly introduced the essence of domestic violence, its types, causes, and consequences. The second part of the training was devoted to the mechanisms and ways of protection in case of domestic violence according to the RA legislation and international documents ratified by Armenia. The training lasted 4 hours.
The training materials such as booklets and brochures were distributed. 
 
Additionally, after finishing the psychological and legal part, the group work has been organized for participants to discuss a specific case of domestic violence. 

At the end of the training, the evaluation forms were filled by participants. As a result of the training, participants became more informed and aware of the issue, learned about the services operating in the field of domestic violence, and assured that they will apply to these relevant services in case of need and will share the information with their relatives and friends.

The guest of the program was Manush Maralchyan, the President of “Young Tavush” NGO. 03 Jun 2021

The series of the TV program “Talks about women’s rights” is devoted to the coverage of the issue of domestic violence in Armenia, the RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family”, as well measures to combat violence against women and the international documents ratified by the RA Government.

The guest of the program was Manush Maralchyan, the President of “Young Tavush” NGO.

 “Young Tavush” NGO implements a number of social programs since 2002 but the provision of services to the survivors of domestic violence has been implemented in 2018.

 It should be emphasized that the existence of support centers in the regions has many positive aspects, on one hand to raise awareness of domestic violence issue, its manifestations, ways to combat it, and on the other hand to provide free psychological and legal assistance to the victims of domestic violence, as well as to work with perpetrators.

Returning to the “Young Tavush” NGO, it also deals with the economic empowerment of women by organizing trainings for women subjected to violence and enabling them to enter the job market.

In herspeech, M. Maralchyan highlighted the adoption of the RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family”, noting the necessity of defence mechanisms for the maximum protection of the woman.

During 2020, 90-100 cases of domestic violence were registered which is quite a large number for the organization dealing with the issue over the last 2 years. 50 of the registered cases were actual cases, the others were Hotline consultations.

For a person being the victim of domestic violence, the trust that has been gained over the years is important and thanks to which many women apply to the organization while being confident about the privacy of personal data.

In fact, there are relatively few cases of family reconciliation, which mostly depends not on the lack of love, but on the perpetrator’s desire to rule.

Each case of domestic violence needs a different approach, as we are dealing with a human factor, closed relations, which requires experience and knowledge by service providers.  

 

The guest of the program was Maria Karapetyan, the Deputy of National Assembly of RA. 15 May 2021

The series of the TV program “Talks about women’s rights” is devoted to the coverage of the issue of domestic violence in Armenia, the RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family”, as well measures to combat violence against women and the international documents ratified by the RA Government.

The guest of the program was Maria Karapetyan, the Deputy of National Assembly of RA.

The adoption of the RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family” was subjected to a number of criticism and discussions, but the adoption of this law was essential for the protection of the rights of the victims.

 First of all, it should be noted that the prevention of violence should start from the childhood and upbringing of the child. The stereotypes existing in society can contribute to the intensification of violence, create barriers for the victim and negatively affect her personal life.

 The state takes appropriate measures to decrease the cases of domestic violence and protect women's rights. The establishment of support centers in the regions was one of the important steps not only to raise awareness but also to provide comprehensive services to the survivors of violence, as well as to the perpetrator.

The law has a preventive nature, but there are gaps in the law on domestic violence often leading to protracted litigation, which needs to be solved.

Today, many women avoid raising the issue, thinking that their lives are being made public, on the other hand, it is difficult to reveal the cases without it and to rebuild the family.

 

 

“Women human rights defenders stepping up against gender based violence in Armenia” (2020-2022) project is implemented by the Coalition to Stop Violence against Women with the financial support of the European Union.

 

 

 

Psychological Assistance 12 Apr 2021

Dear women, one of the primary services of the Women's Rights Center is the provision of psychological counseling in both individual and group work formats. About 400 women and children use the center's service throughout the year. Survivors, having been in an environment of violence for many years, acquire the psychology of a victim and are subjected to psychological trauma, which is difficult to overcome on their own. Our goal is to help the survivor to overcome the psychological problems, to get out of the victim's psychology, not to forget about self-care. You will be supported by specialists who have years of work experience in this field.

The guest of “Talks about women’s rights” TV program was Liana Sargsyan, the Program Manager of “Myradoon” of “Lighthouse” Charitable Foundation 29 Mar 2021

The series of the TV program “Talks about women’s rights” is devoted to the coverage of the issue of domestic violence in Armenia, the RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family”, as well measures to combat violence against women and the international documents ratified by the RA Government.

The guest of the program was Liana Sargsyan, the Program Manager of “Myradoon” of “Lighthouse” Charitable Foundation.

“Armenian Lighthouse” Charitable Foundation implements a number of social programs, helps many families providing them with educational, psychological and financial support. The “Myradoon” program was launched in 2011 which is a shelter for women subjected to violence and their children. As mentioned by L. Sargsyan in her speech, the main goal of the program is that no Armenian child appears in the orphanage.

Women receive appropriate psychological and legal assistance, social and medical support while being in the shelter. All actions are carried out in cooperation with state and non-state institutions. During 10 years of operation, “Myradoon” has accepted 382 women and 610 children.

The shelter is essential for women survivors of domestic violence, as most of them have been left out in the streets without any source of support. Society often targets those women for whom the shelter is the final ray of hope. 

Violence is an evil that takes away thousands of lives. Living in an unfavorable environment for many years a woman often refuses to get out of that situation and start a new life. Here the RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family” is powerless because the woman decides how to arrange her life and how to continue living in. The shelter is a safe space for a woman as the perpetrator threatens not only the woman but also her relatives, thus the shelter ensures the woman’s safety. Moreover, such centers give women the opportunity to acquire professional skills which will help them in job hunting.

The RA Law on the “Prevention of Domestic Violence, Protection of the Victims of Domestic Violence and Restoration of Solidarity in the Family” defines the maximum period of stay in a shelter as 12 months. The decision on placement in the shelter is made by the police and support centers based on the application of women survivors.

The shelter is a necessity that is often the last ray of hope for women subjected to domestic violence.

 

Training in Gyumri on Domestic Violence Issue was organized 20 Feb 2021

The third training of February on domestic violence issues was organized alive in Gyumri on February 20, 2021.
The number of participants was 18. At the beginning of the training, the rules were represented for the whole training then the participants were asked to write their expectations from the training on the stickers. After introducing the Women’s Rights Center, the trainers firstly introduced the essence of domestic violence, its types, causes, and consequences. The second part of the training was devoted to the mechanisms and ways of protection in case of domestic violence according to the RA legislation and international documents ratified by Armenia. The training lasted 4 hours.
The training materials such as booklets and brochures were distributed. 
 
Additionally, after finishing the psychological and legal part, the group work has been organized for participants to discuss a specific case of domestic violence. 

At the end of the training, the evaluation forms were filled by participants. As a result of the training, participants became more informed and aware of the issue, learned about the services operating in the field of domestic violence, and assured that they will apply to these relevant services in case of need and will share the information with their relatives and friends.
FaLang translation system by Faboba
Our location
Contacts
  • 26/31 Abovyan Street,
  • Yerevan, Armenia
  • +374 10 547770
  • +374 10 58 7770
  • info@wrcorg.am
Working hours
  • Mon-Fri 10:00 - 18:30
  • Sunday - Saturday: Closed
Get in touch
Subscribe